Zamenhofov dan v Lendavi, 13. 12. 2017

Zamenhofa tago, la 13-a de dec. 2017

Esperantisti in prijatelji esperanta smo se zbrali ob 10h v prostorih ZKD – Zveze kulturnih društev Lendava. Srečanje je organizirala sekcija ŽED – Železničarskega esperantskega društva v tem mestu v sodelovanju z ZKD Lendava in EDM – Esperantskim društvom Maribor. Vodja lendavskih esperantistov Jovan Mirkovič je pozdravil vse navzoče, se zahvalil vodstvu ZKD Lendava za sodelovanje, pozdravil predstavnika ZES in ED Ljubljana Ostoja Kristana ter iz Kluba graških esperantistov Karla Reinischa in Ewalda Shick-a (gosti iz Madžarske so se za odsotnost predhodno opravičili). Ker se je govorilo tudi v Mednarodnem jeziku, je Mirkovič prevajal v slovenščino in tudi povezoval program.

Predsednica ZKD Lendava Danijela Hozjan je svoj pozdravni govor pričela v esperantu z besedami Travivu agrablajn horojn en Lendava (Preživite prijetne urice v Lendavi) in poudarila, da je lendavska sekcija Železničarskega esperantskega društva aktiven člen tudi v njihovi Zvezi. Dejala je: »Prizadevali si bomo, da bi v našem literarnem zborniku Pobiralci rose ob besedilih v slovenskem, madžarskem, hrvaškem, srbskem in romskem jeziku v prihodnje objavljali tudi literarna dela v esperantu«. Nato je ga. Hozjan v daljšem govoru predstavila zgodovino mednarodnega jezika ter življenje in delo L.L. Zamenhofa.

Omenila je Izjavo organizacije UNESCO v novembru 2015, da se 100-ta obletnica smrti L.L. Zamenhofa, ki  je umrl 14. aprila 1917 zaradi oslabitve srca, praznuje pod njenim pokroviteljstvom kot jubilejno Zamenhofovo leto. Danes smo tukaj ne le zaradi praznovanja Zamenhofovega dne, ampak tudi zaradi njegovega rojstnega dneva, je dejala in navedla podatke o njegovem rojstvu, starših, otroštvu ter okolju, v katerem je odraščal, ko se mu je že v rani mladosti porodila želja za mirno sožitje ljudi različnega etničnega porekla in kako je pozneje to svojo željo uresničil kot tvorec skupnega jezika za vse narode. Z besedami je orisala njegovo življenje vse do njegove smrti sredi vojne vihre aprila 1917.

Kakor proslavi Zamenhofovega dne pritiče, ni mogla mimo žalostne omembe holokavsta, ko sta obe njegovi hčerki Sofia in Lidia sredi leta 1942 svoji življenji končali v plinskih celicah smrti in da je preživel le njegov nečak Louis – Cristopher Zaleski – Zamenhof, znan francoski arhitekt. Navkljub vsemu genialno delo L.L. Zamenhofa jezik Esperanto še živi in se razvija naprej, je ga. Hozjan dodala; zaključila pa enako, kot na začetku svojega govora »Travivu agrablajn horojn en Lendava«.

O delu esperantskih društev in skupin v Sloveniji je govoril predstavnik Združenja za esperanto Slovenije in član Esperantskega društva Ljubljana g. Ostoj Kristan. O esperantu sta govorila  tudi vodja lendavske sekcije Železničarskega esperantskega društva Maribor Jovan Mirkovič in predstavnik Kluba esperantistov iz Gradca Karl Reinisch. Poudarila sta, da je esperanto bil ustvarjen z namenom, da bi omogočil ljudem čim bolj neposredno in enakopravno sporazumevanje, seveda ob ohranjanju materinščine. Esperantsko društvo Maribor je za to priliko prevedlo in izdalo roman Blejski zvon – La sonorilo de Bled, kot prvi roman, napisan v esperantu in ki se dogaja v Sloveniji. O knjigi in drugih knjižnih delih v mednarodnem jeziku, je govoril predsednik društva Mario Vetrih.

Kulturno družabni del programa se je pričel ob projekciji esperantske himne, ko smo jo vsi navzoči stoje skupaj zapeli. Članica ŽED Adela Kancler Lešnik je recitirala prikupno, iskrivo pesmico v esperantu s povzetkom vsebine v slovenščini: Verda stelo sur la brusto (Zelena zvezda na prsih) pesnika Julija Baghyja. Pevski zbor iz vasi Trimlini je zapel tri živahne narodne pesmi v madžarskem jeziku. Folklorna skupina KUD iz Turnišča je ob spremljavi harmonike zaplesala nekaj prelepih folklornih plesov. Vse prisotne so potem ob spoznavnih pogovorih prijazne domačinke postregle s prigrizki, sokovi in čajem. Kakor smo bili na začetku v prostorih ZKD Lendava prisrčno sprejeti, enako smo se na koncu tudi poslovili. Tisti iz bolj oddaljenih krajev smo ob lepem dnevu obiskali markantni razgledni stolp Vinarium na vrhu Lendavskih goric, v Lendavski restavraciji Troica pa srečanje zaključili s skupnim kosilom ter se polni vtisov sredi popoldneva odpravili proti domu.

FES druženje - Zamenhofov dan, Lendava

Slika – druženje po končani proslavi (Foto – babilado post festo)

Zapisal: Jovan Mirkovič