Sporočilo UEA Združenim narodom ob Dnevu človekovih pravic

MESAĜO DE UEA OKAZE DE LA TAGO DE HOMAJ RAJTOJ, 10a DECEMBRO 2020

[ Mesaĝo sendita al UN. Kun afabla peto republikigi ĝin en viaj lokaj kaj landaj gazetoj kaj aperigi ĝin en viaj aliaj komunikiloj. Dankon! ]

Antaŭ precize cent jaroj, la 9-an de decembro 1920, dek unu membraj ŝtatoj de la Ligo de Nacioj prezentis projekton de rezolucio al ties Asembleo. La projekto atentigis pri la bezono de praktika solvo al la lingvaj obstakloj kiuj malhelpis la diversajn naciojn, kaj aludis lastatempajn eksperimentojn pri instruado de Esperanto en lernejoj. Rezulte, oni komisiis raporton de la vica ĝenerala sekretario, Inazo Nitobe, sed, spite la favorajn konkludojn de la raporto, oni fine malakceptis la rezolucion.

La prezento de tiu projekto de rezolucio tamen komencis la ligon inter la Esperanto-movado kaj internaciaj organizoj. Tiu asociiĝo daŭras ĝis hodiaŭ. Ni fieras pri nia historio de subtenado de homaj rajtoj kaj interkompreniĝo kaj nia daŭra apogado de la laboro de Unuiĝintaj Nacioj. Ni antaŭĝuas daŭrigon de tiuj klopodoj en venontaj jaroj.

En la nuna jaro, dum la tutmonda komunumo denove festas la Homrajtan Tagon, Unuiĝintaj Nacioj jam atingis sian sepdekkvinan datrevenon. La komunumo de UN luktas kun grandegaj problemopj ĉirkaŭ la mondo: klimatŝanĝiĝo, milito, rifuĝintoj, ĉiuspecaj malegalecoj kaj, nun, tutplaneda pandemio. Neniam UN pli forte bezonis nian helpon ol ĝi tion bezonas nun.

Tamen la malnovaj problemoj, kiuj plagumas la internacian komunumon jam de jaroj, daŭre hantas nin. Unu el ili estas nekapablo atingi la reciprokan interkompreniĝon bezonatan por fronti la multajn malfacilaĵojn de la mondo kaj apliki la solvojn disponigatajn al ni de sciencistoj kaj filozofoj. Dua problemo estas nia malsukceso altiri la ordinarajn homojn de la mondo en tiun mondan dialogon. Ni kredas, ke Unuiĝintaj Nacioj bezonas pli perspektivan lingvan politikon, kiu celu larĝigi kaj riĉigi mondan dialogadon kaj doni al la popoloj de la mondo la voĉojn, kiujn ili rajtas.

Kiel parolantoj de Esperanto, partoprenantaj tutmondan reton de individuoj kiuj uzas komunan lingvon facile lerneblan kaj utiligeblan, ni kredas ke plivastigita rolo por Esperanto en mondaj aferoj helpus doni voĉon al la popoloj. Okaze de tiu ĉi Tago de Homaj Rajtoj 2020, ni aprobe agnoskas la iniciatojn jam faratajn en Unesko kaj aliloke por pli multe uzi Esperanton kaj ni alvokas al ĉiuj homoj de bona volo fari samon. Lingvoj celas kaj paroladon kaj aŭskultadon: UN devas aŭskulti la voĉojn de la ordinaraj civitanoj de la mondo.

Kaj ĉefe, ni alvokas al ĉiuj homoj ĉie, kaj precipe al parolantoj de la Internacia Lingvo Esperanto, ke ili subtenu la laboron de Unuiĝintaj Nacioj kaj helpu tiun mondan organizon por konstrui tiun pli sekuran, egalecan kaj pacan mondon kiun ni bezonas por pludaŭro de la homaro. Ni ĉiuj havas rajton paroli kaj rajton esti aŭskultataj – kune kun respondeco igi la mondon pli bona hejmo por ni ĉiuj.

Ĉiu Gazetara Komuniko de UEA estas libere uzebla laŭ la Permesilo CC BY 4.0.

Trovu antaŭajn Gazetarajn Komunikojn en la retejo de UEA: uea.org/aktuale/komunikoj

La rekta ligilo por la komuniko: https://uea.org/gk/918


Sporočilo UEA Združenim narodom ob Dnevu človekovih pravic, 10. december 2020

(Sporočilo je bilo poslano Združenim Narodom. Z vljudno prošnjo objave v lokalnih in deželnih časopisih ter drugem tisku.)

Pred točno sto leti , 9. decembra je enajst držav članic Lige Narodov predstavilo Predlog Resolucije temu Zboru. S Predlogom so opozorili na potrebo po praktični rešitvi jezikovnih ovir, ki otežujejo različne narode, in so aludirali na nedavne eksperimente o poučevanju Esperanta v šolah. Posledično je bilo poročilo poverjeno s strani namestnika generalnega sekretarja, Inaza Nitobe, toda, kljub ugodnim sklepom poročila, na koncu resolucija ni bila sprejeta.

Predstavitev tega predloga resolucije je vendarle vzpostavila začetek povezave med gibanjem za Esperanto in mednarodnimi organizacijami. Ta pridružitev traja vse do danes. Ponosni smi na našo zgodovino podpore človekovih pravic in medsebojno razumevanje ter naše trajno podpiranje delovanja Združenih Narodov. Veselimo se nadaljnih prizadevanj v prihodnjih letih.

V tem letu, ko svetovna skupnost ponovno praznuje Dan Človekovih Pravic Združeni Narodi že slavijo svojo petinsedemdeseto obletnico. Skupnost ZN se sooča z velikimi problemi okrog sveta: klimatske spremembe, vojna, begunci, vseh vrst neenakopravnosti in, sedaj, plane- tarna epidemija. Nikoli niso ZN močneje potrebovali našo pomoč, kakor jo potrebujejo zdaj.

Vendar nas stari problemi, ki onesrečujejo mednarodno skupnost, že leta težijo. En od teh je nesposobnost doseči recipročno medsebojno razumevanje, potrebno za upiranje mnogim težavam na svetu in uporabo razpoložljivih rešitev s strani znanstvenikov in filozofov. Drugi problem je naša nesposobnost pridobiti navadne ljudi sveta v ta svetovni dialog. Verjamemo, da Združeni narodi potrebujejo bolj perspektivno jezikovno politiko s ciljem širiti in bogatiti mednarodno dogovarjanje ter doprinesti ljudstvom sveta glasove, ki vodijo k pravičnosti.

Kot govorci Esperanta, udeleženi v svetovni mreži oseb, ki uporabljajo skupen lahko učljiv in uporabljiv jezik, verjamemo da bi njegova bolj razširjena vloga v svetovnih zadevah ojačala glas ljudstev. Ob tem Dnevu Človekovih Pravic 2020 z odobravanjem priznavamo iniciative, že izvedene v Unesku in drugje za večjo uporabo Esperanta ter pozivamo vse ljudi dobre volje delovati enako. Jeziki služijo tako govoru kot poslušanju: ZN morajo prisluhniti glasovom navadnih državljanov sveta.

In predvsem pozivamo vse ljudi povsod in zlasti govorce Mednarodnega Jezika Esperanto, da podprejo delo Združenih Narodov in pomagajo tej svetovni organizaciji pri izgradnji bolj varnega, enakopravnega in mirnega sveta, katerega potrebujemo za trajnost človeštva. Mi vsi imamo pravico govora in pravico biti poslušani ter skupaj z odgovornostjo narediti svet boljši dom za vse nas.

Vso natisnjeno komuniciranje (obvestila, …) UEA se prosto koristijo po Permesilo CC BY 4.0
Najdi prejšnje Tiskovine v omrežju UEA: uea.org/aktuale/komunikoj
Neposredna povezava: https//uea.org/gk/018

Prevedel Karl Kovač, 9.12.2020