Občni zbor društva 2017

Člani društva in gosti so se v soboto 11. marca ob 11. uri zbrali v prostorih Mestne četrti  Radvanje Maribor, Lackova  43 . Predsednik društva Karlo Kovač je vse navzoče pozdravil, predvsem tiste iz bolj oddaljenih krajev (Sevnice, Lendave, G. Radgone). Odsotnost sta opravičili članici iz Kopra in Ljubljane ter član iz Prevalj. Sklepčnost je bila zagotovljena, dnevni red soglasno sprejet.

Obširno poročilo o delu društva v letu 2016 so člani prejeli skupaj z vabilom, zato so se prebrale le  važnejše točke, ki bodo najbrž zanimive tudi za obiskovalce spletne strani društva:
–  Leto 2016 se je začelo s posredovanjem sporočil podpore našim prijateljem iz Hirošime ob mednarodnem Dnevu žena 8. marcu. Lanska tema je bila »Prihodnost si moramo graditi sami/ Estontecon ni devas konstrui mem«; sestavili ali prevedli in poslali smo pet poslanic.
–  Na študijskem krožku v Knjižnici Pekre sta Adela K. Lešnik in Kovač dec. 2015 končala predelavo našega učbenika in od januarja 2016 predelujeta učbenik Rudolfa Rakuše I. del.
–  9. Marca ’16 se je Adela udeležila okrogle mize »Ljubiteljska kultura za kakovost življenja« v prostorih Karantene, Pobreška 20, Mb, kjer je prisotnim razdelila nekaj novih zgibank ZESa. Dogodek sta organizirala JSKD in ZKD Maribor ob obisku Vlade RS v Podravju.
–  Sredi aprila sta Adela in Karlo s partnerjema obiskala Zgodovinski arhiv Ptuj, kjer so si ogledali razstavo   Z vlakom čez mejo. Članek o tem je objavljen na spletni strani .
–  Na željo g. Harada Tsukuru, e-ime Faro (delo), z japonskega južnega otoka Kjušu, mesta Kumamoto, smo mu poslali knjigo Mali princ v slovenščini, za njihovo razstavo.
–  Na prireditvi Parada učenja TVU 2016 sta se 18. maja  Adela in Ana pridružili na stojnici EDM v Mariboru. Istočasno in na enaki prireditvi sta Jovan in Karlo na stojnici ŽED-a v Murski Soboti razstavljala E-literaturo. Ob tej priliki smo Knjižnici M. Sobota podarili izvod našega Učbenika.
–  Junija je bila prenovljena spletna stran društva www.fes.si , ki smo jo postavili leta 2012 in je zdaj še bolj zanimiva in aktualna.
–  V začetku julija se je Mirkovič udeležil 8-dnevne prireditve Baltski esperanto dnevi BET- 52 v litovskem zdraviliškem mestecu Birštonas; na spletni strani društva je izčrpno poročilo v obeh jezikih.
–  Konec avgusta smo se petič zapored udeležili tekmovalne prireditve Bogračfest, kjer veliko obiskovalcev dobi osnovne informacije o esperantu na bolj sproščen način. Ob tem je treba omeniti konstantno in dobro sodelovanje z madžarskimi esperantisti in njihovim klubom – Juna koro – iz Zalaegerszega.
–  15. oktobra sta Adela in Karlo na proslavi »40 let ZKD Lendava«  v prelepi in polni gledališko koncertni dvorani recitirala pesem domače avtorice L. Alt »Upanje/ Espero« v obeh jezikih.
–  Ob Tednu vseživljenjskega učenja smo sodelovali s predavanjem – Organizacijska struktura IFEF.
–  V sodelovanju s kulturniki iz sosednjega Radkersburga je naša članica Karmen Jančar iz Gornje Radgone v opuščenih prostorih carine na avstrijski strani meje priredila razstavo zbirke vrečk/sakoj 1981-2016 iz vsega sveta. Program, vabila in otvoritev razstave dne 10.10.’16, vse se je dogajalo trojezično.
– Ob Dnevu Zamenhofa sredi decembra smo se udeležili prireditev v Mariboru (Esperantsko društvo Maribor) in Ljubljani (ZES in ED Ljubljana).

Blagajničarka društva Matilda Grosek  je podala  finančno poročilo. Predsednik društva še pove, da  smo lani prenesli bančni  račun društva z Ljubljanske banke na Delavsko hranilnico, kar je ugodnejše kot prej.

Obe poročili sta bili soglasno sprejeti.
Načrt dela ter predlog  finančnega načrta za  2017  je podal predsednik društva, oba načrta sta bila soglasno sprejeta.
Pod točko Razno je predsednik društva EDM Mario Vetrih predlagal morebitno skupno izdajo  prevoda knjige Sonorilo de Bled , ki je bila napisana izvirno v esperantskem jeziku. Prisotni so soglašali, da se predsednika obeh društev dogovorita o izvedbi.

Tajnik društva Jovan Mirkovič  opozori, da je treba izbrati  namestnika člana  komiteja  IFEF in člana  terminološke  komisije IFEF.  Pove, da sodelovanje v IFEF poteka po elektronski pošti.
Za namestnika člana komiteja IFEF je imenovan  Karlo Kovač, za člana terminološke  komisije pri IFEF se imenuje  Simon Urh.

Predsednik društva Karl Kovač je ob koncu predlagal prisotnega g.  Jovana Mirkoviča za častnega predsednika  ŽED . Oficialno imenovanje naj bi se zgodilo  naslednje leto, ko bo 60 letnica društva,  s čimer  so soglašali vsi prisotni.
Govorili smo še o pripravah na Teden vseživljenjskega učenja (TVU) 2017. Mirkovič je pojasnil, da Andragoški center (ACS) vabi koordinatorje TVU in vse druge, ki želijo vplivati na snovanje letošnjega festivala, na Pripravljalni sestanek na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ). Udeležba ni prišla v diskusijo. Kovač je prisotne obvestil, da je ob tej priliki MIZŠ objavil Javni razpis za sofinanciranje programov in dejavnosti izobraževanja odraslih v letu 2017. V točki e) razpisa smo našli možnost za prijavo društva na temo ‘Aktivnosti združenj in društev za izobraževanje odraslih’. Po dogovoru med Mirkovičem, Adelo K. Lešnik in Kovačem je predsednik društva v tem tednu na MIZŠ poslal ustrezno prijavo. O tem ni bilo diskusije, niti zaključkov.

Karl Kovač