Občni zbor društva 2016

Poročilo o rednem zboru članov na dan 18. junija 2016, v prostorih Mestne četrti Radvanje, Maribor.

Poleg članov društva so se zbora udeležili gostje iz mestnega ED Maribor in ZESa. Po uvodnem delu s pozdravnim nagovorom predsednika je predstavnik ZESa poudaril pomen nadaljnjega obstoja društva, saj je ŽED edino esperantsko društvo, ki temelji  tudi na stroki.

Predsednik društva, g. Jovan Mirkovič, je podal poročilo o delu društva v letu 2015 / 2016 pretežno v njegovem domačem okolju Lendava – Murska Sobota. V istem poročilu je podal tudi opis dela tajnika društva g. Kovača o aktivnostih, izvedenih pretežno v Mariboru. Finančno poročilo je podala blagajničarka ga. Grosek. Obe poročili so udeleženci soglasno sprejeli.

Po daljši razpravi je bil razrešen dosedanji predsednik društva in imenovan  novi t.j. dosedanji tajnik: g. Karl Kovač. Dosedanji predsednik prevzame funkcijo tajnika. Predstavnik EDM je opozoril, da je treba te spremembe sporočiti na Upravno enoto v 30 dneh.

Plan dela za 2016/17 je podal Karl Kovač, navzoči pa so v plan uvrstili:
1. Osvežitev spletne strani društva. To je v teku in tik pred zaključkom.
2. Pridobitev novih članov.
3. Udeležba na Bogračiadi dne  27. avgusta v Lendavi.
4. Pridobitev prostorov za delovanje društva.
5. Ureditev arhive (vezano na pridobitev prostora).
6. Na mednarodni dan jezikov, ki bo  26. septembra, je treba javnosti dati signal, da obstajajo še esperantisti, ki so aktivni v društvih – Okrogla miza DES (Društvo za evropsko zavest).

Razen tega, so navzoči bili soglasni, da zamisli o mednarodnem letovanju otrok železniških delavcev v sindikalnih domovih, kot poletni šoli spoznavanja esperanta, ni možno slediti, zaradi družbeno ekonomskega položaja (denar, kader, pripravljenost staršev zaupati otroke itd).