8. 6. 2016

O Esperantu

Esperanto je nevtralni jezik za mednarodno sporazumevanje. Poljski okulist in ljubiteljski jezikoslovec judovskega rodu Ludvig L. Zamenhof ga je leta 1878 zasnoval, knjigo o jeziku pa je prvič izdal leta 1887 (pod psevdonimom dr. Esperanto, kar pomeni dr. Upajoči).

Esperanto - zastavaMednarodni dokumenti, kot je Splošna deklaracija o človekovih pravicah – Združenih narodov, vsebujejo načela enakopravnosti tudi pri uporabi jezikov. Vsak človek ima pravico do uporabe maternega jezika in pravico do enakopravnega mednarodnega jezikovnega sporazumevanja. V znak spoštovanja in enakopravnosti sogovornikov moramo za mednarodno sporazumevanje zavestno uporabljati mednarodni nevtralni jezik. To pa je že več ko 120 let Esperanto, ki je bil zasnovan v ta namen. Izmed več načrtovanih jezikov je daleč najbolj razširjen in ga (še vedno predvsem ljubiteljsko) po vsem svetu uporablja okrog milijon ljudi. Zaradi preprostih in jasnih slovničnih pravil ter odprtega tvorjenja novih besed in besednih zvez se da Esperanto kakovostno naučiti in uporabljati bistveno lažje, hitreje in ceneje, kot katerikoli drug svetovni jezik.

Esperanto - otrociSvetovno esperantsko združenje (Universala Esperanto Asocio – UEA) združuje državna združenja in posameznike. Za mlade do 29 let ima Svetovno esperantsko mladinsko organizacijo (Tutmonda esperantista junulara organizo – TEJO). Sodeluje tudi z več ko 30 esperantskimi strokovnimi združenji. Združenje za Esperanto Slovenije – ZES, Štefanova 9, 1000 Ljubljana združuje esperantska društva in posameznike (www.esperanto.si). Društva nudijo občasno tečaje in druženje na svojih prireditvah. Za mlajše kandidate je zlasti primerno učenje preko interneta na dveh spletiščih: za bolj študiozne lernu (sl.lernu.net), ki vsebuje tudi slovenski prevod osnovnih besedil in začetnih tečajev ter za tiste, ki obvladajo angleščino in želijo spoznati esperanto na bolj zabaven način, duolingo (www.duolingo.com). Obstajajo učbeniki, tudi za samostojno učenje, na voljo so slovarji.

Skratka, cilj uvajanja mednarodnega jezika Esperanta je, da bi ga poleg maternega jezika obvladal vsakdo kot drugi jezik. Za posebne, študijske, kulturne, poklicne in poslovne potrebe pa bi se lahko mnogi učili še druge jezike.