Novice in dejavnosti ŽED v letu 2020

Občni zbor društva

Letošnji občni zbor društva je potekal v torek, 10. marca 2020 v Mariboru. Kot gosta sta se zbora udeležila Ewald Schick in Karl Reinisch iz prijateljskega esperanto kluba Gradec, Avstrija.

Predsednik je v uvodu pozdravil navzoče in predlagal, da bo zaradi nesklepčnosti zbor potekal v neformalni obliki in z vso odgovornostjo navzočih, na kar ni bilo pripomb.

Obe poročili (o delu v letu 2019 in finančno poročilo) sta bili podani v skrajšani obliki in predani v arhiv društva. Nekoliko podrobneje smo gostoma predstavili tri naše akcije:

  1. Ekskurzijo članov in prijateljev esperanta v Šentjur (obisk Muzeja Južne železnice in druge zanimivosti »Na Poti Ipavcev«),
  2. Udeležbo na tradicionalni prireditvi Bogračfest v Lendavi in
  3. Finski Dedek mraz je poslal pisma otrokom. S to akcijo je vodja sekcije društva v Lendavi in častni predsednik društva Jovan Mirkovič razveselil kar veliko število otrok in s tem približal idejo esperanta še večjemu številu ljudi.
Dr. Henrik Haas

Dr. Henrik Haas, bil je prvi advokat v Mariboru, čeprav nemškega porekla, ki je na sodišču zastopal svoje stranke Slovence v slovenskem jeziku.

Govorili smo tudi o grobu ustanovitelja Esperantskega društva Maribor, dr. Henrika Haasa na Centralnem graškem pokopališču (pred leti smo o tem seznanili graške esperantiste). Gosta sta prišla z idejo, da bi nagrobni spomenik opremili s primernim napisom »iz njegovega življenja«. Na njuno vprašanje kje dobiti te podatke jima je Karlo povedal, da bomo v ta namen pred dvema letoma na naših spletnih straneh www.fes.si objavljen članek »Henrik Haas in slovenska severna meja« aktualni del tega članka objavili v esperantu.

Po uradnem delu in zakuski je K.Kovač gosta popeljal z gondolo Pohorske vzpenjače na vrh Mariborskega Pohorja, kjer smo se sprehodili do razglednega stolpa (le ta je potreben temeljite prenove) in uživali razgled na Maribor, Dravsko dolino proti Koroški, Kozjaške hribe ter v ozadju še zasneženi Semering, Koralpe itd. G. Ewald je ob tem povedal, da se rad spominja prijetnih smučarskih tednov na tem delu Pohorja v 70-ih letih prejšnjega stoletja.  Organiziral jih je takratni odbor ŽED-a (s sodelovanjem g. Mirkoviča).

Življenjepis dr. Henrika Haasa je bil kmalu po občnem zboru preveden v esperanto in poslan g. Evaldu Schicku v Gradec, rezultat tega je bila takojšnja objava (konec marca) v biltenu graških esperantistov VOKO EL STIRIO (KLIC IZ ŠTAJERSKE) št. 358. Naša skupna naloga bi zdaj bila, da se iz življenjepisa izlušči primeren zapis na grobu Henrika Haasa v Gradcu. Podobno bi predlagali tudi na grobu njegove družine na Pobreškem pokopališču v Mariboru (dobro za splošno vednost o esperantu)?

Esperanto IFEF

Esperanto IFEF

IFEF – Internacionalna Železničarska Esperanto Federacija že veliko let povezuje zveze železničarjev esperantistov posameznih dežel (držav) in/ali njih posameznike. Po osamosvojitvi Slovenije je bil ŽED/FES Maribor sprejet v članstvo te organizacije. Na naš predlog in njihovo željo bo v prihodnji številki biltena IF-Internacia Fervojisto/ Mednarodni železničar objavljen povzetek – prevod članka Prenova železniške postaje Maribor iz februarske številke revije Slovenskih železnic NOVA PROGA, ki ga objavljamo tudi v nadaljevanju spodaj:

Prenova železniške postaje Maribor je del obsežnega projekta nadgradnje železniške proge Maribor–Šentilj–državna meja, ki je sofinanciran z evropskimi sredstvi. Pri projektu, ki ga vodi DRSI Ministrstva za infrastrukturo, za zdaj na mariborski postaji opravljajo sklepna prenovitvena dela.

Dela v peti fazi obsegajo:

  • sanacijo obstoječega podhoda in stopnišč,
  • nadgradnjo tirov in tirnih naprav na tirih št. 1 in 2,
  • rekonstrukcijo perona št. 1,
  • delno rekonstrukcijo perona št. 2,
  • rekonstrukcijo nadvoza nad Meljsko cesto,
  • prilagoditev voznega omrežja,
  • prilagoditev signalno-varnostnih naprav.

Glavna dela v tej peti fazi (od skupaj sedmih) so bila končana do konca marca. Sedaj montirajo še dvigala za dostop do peronov, tekoče stopnice na stopniščih, povezujejo nadstrešnico na peronu št. 1 s postajnim poslopjem ter še druga obrtniška in zaključna dela. Vsa dela na postaji Maribor bodo končana predvidoma septembra 2020.

Nadgradnjo postaj Maribor-Tezno, Maribor ter odseka proge Maribor–Počehova, ki je vredna 55 milijonov evrov, opravljajo podjetja Pomgrad, Kolektor Koling, GH Holding, ter iz skupine SŽ podjetje SŽ-ŽGP. Podjetje SŽ-Infrastruktura pa kot upravljavec skrbi za varnost in urejenost prometa med obsežnimi gradbenimi deli.

Kakšna bo postaja po prenovi?

Mariborska postaja bo imela po nadgradnji tri perone. Višja bo pretočnost, saj bo na dan postajo lahko  prečkalo tudi dvajset vlakov več kot doslej. Obstoječi podhod in avla pred njim bosta sanirana, vgrajena bodo nova dvigala in tekoče stopnice na obstoječa perona. Omogočen bo lažji dostop za gibalno ovirane osebe in parkirišče povezano s podhodom. V podhod pa bo mogoče vstopati z obeh strani postaje.

(povzeto po članku Prenova železniške postaje Maribor iz februarske številke revije Slovenskih železnic NOVA PROGA)

K. Kovač