Redni letni zbor ŽED 2018

Poročilo o rednem zboru članov na dan 10. marca 2018, v prostorih Mestne četrti Radvanje, Maribor.

Člani društva so zborovali v soboto 10. marca med 11.00 in 12.30-to uro v prostorih Mestne četrti Radvanje Maribor, Lackova 43 po ustaljenem Dnevnem redu. Prisotnih je bilo 6 članov, tudi ‘povratni’ član Branko Ceranić.

Poročilo o delu društva v letu 2017 so člani prejeli skupaj z vabilom, zato so se prebrale le važnejše točke, ki so gotovo zanimive tudi za obiskovalce spletne strani:

 • Leto 2017 se je začelo s posredovanjem sporočil podpore našim prijateljem iz Hirošime ob mednarodnem Dnevu žena 8. marcu. Lanska tema je bila »Kaj je po vašem mnenju pomembno za ohranitev miru«; sestavili, prevedli in poslali so pet sporočil različnih avtorjev.
 • V februarju so v avli železniške postaje Maribor, Partizanska c. 50 (uradni naslov društva) namestili poštni predalček društva z oglasno tablico nad njim.
 • Mirkovič in Kovač sta se od 16. do 22. maja udeležila 69. IFEF (Mednarodnega železničarskega esperanto) – kongresa v mestu Colmar, Alzacija, vzhod Francije. Med pomembnejšimi strokovnimi predavanji je bil poseben primer – alzaške-lorenške železnice; v Franciji poteka normalni vlakovni promet na dvotirnih progah po levem tiru, razen v treh okrajih na vzhodu Francije, kjer je desno tirni vlakovni promet običajen. Očitno je to tradicija, zgodovina in najbrž tudi trma. Več o kongresu je na tem spletišču (dva članka).
 • V skupni akciji z ED Maribor so obnovili stike z graškimi esperantisti, ki so 4. julija obiskali Maribor. 17. oktobra so jim vrnili obisk v Gradcu in ob tej priliki Deželni knjižnici, za slovensko čitalnico, podarili obnovljeni učbenik esperanta s slovarjem.

Delo Sekcije ŽED v Lendavi

Po zaslugi dolgoletnega predsednika ŽED, sedaj tajnika g. Mirkoviča, ki se je pred leti preselil v Dolgovaške gorice nad Lendavo, je v tem obmejnem mestu in okolici postal esperanto poznan pojem. Mirkovič kot vodja sekcije društva med drugim v svojem domu gosti tuje esperantiste, zlasti kolesarje. Redne stike vzdržuje z madžarskimi esperantisti. Že tradicionalno (šestič) so se avgusta s svojo mednarodno ekipo udeležili tekmovanja v kuhanju bograča, za kar so od organizatorja Vinarium Lendava prejeli pisno priznanje. 13. decembra sta se dva Graška esperantista udeležila skupne proslave – z ED Maribor: Dan Zamenhofa v prostorih ZKD Lendava (→ članek na tej spletni strani). Uspešno sodelovanje z Zvezo Kulturnih Društev Lendava je dober temelj za napredek esperanta na tem narodnostno mešanem področju.

Plan dela 2018

 • Po 60 letih obstoja je širitev članstva in pridobitev lastnih prostorov za delovanje društva vse bolj nujna naloga, ki vključuje tudi ureditev arhiva.
 • Študijski krožek v Knjižnici Pekre in v ZKD Lendava.
 • Obeležitev 60-letnice obstoja društva na prireditvi »Predstavitev kulturnih društev« v Kulturnem domu Lendava v soboto, 9. junija 2018. Predvidena je kulturna točka (recitacija, nastop znanega kantavtorja) in podelitev PRIZNANJ prizadevnim članom.
 • Udeležba na skupščinah ZKD Maribor in Lendava ter ED Maribor in ZES Ljubljana;
 • Prijava na javne razpise javnih skladov, občin in ministrstev za sofinanciranje dejavnosti nevladnih organizacij;
 • Spomladi oz. jeseni urejanje groba H. Haasa na centralnem pokopališču v Gradcu-Grazu.
 • Udeležba na prireditvi Parada učenja TVU v maju in na Bogračfestu  dne  25. avgusta;
 • V drugi polovici maja je zamišljen izlet v Šentjur pri Celju (obisk železniškega muzeja in drugih zanimivosti kraja).
 • V decembru se bodo udeležili prireditev ob Dnevu Zamenhofa v Mariboru in v Ljubljani.
 • Simon Urh bi naj kot aktivni železničar in dolgoletni aktivni esperantist – član ZES, postal član terminološke komisije IFEF-a (v nacionalnem pomenu skrbi za to področje Prometni inštitut).

Zapisal: Karl Kovač

Sliki sta simbolni (z Zbora članov društva leta 2016 in 2017)