Francoski kolesar v Lendavi

FRANCOSKI KOLESAR SE JE USTAVIL V LENDAVI

Jovan MIRKOVIĆ iz Lendave je potom združenja Pasporta Servo, 3 dni gostil francoskega  esperantista in kolesarja  Alaina REMY-ja, iz Toulona (FR). Počitek je bil potreben, saj je gospod REMY že 2 meseca na poti s kolesom po Evropskih državah, s koordinacijo udeležbe na 101 UEA Kongresu v Nitri (SK).  Nazaj v Francijo se bo vrnil enkrat septembra.

Že 15 let prijateljuje s kolesom 6 do 7. mesecev letno. Od leta 2001 je s kolesom prepotoval skoraj vse evropske države. Leta 2012 je s kolesom prevozil Zemeljsko oblo. Na tej turi je prekolesaril več kot 22.000 km v nekaj več kot osmih mesecih. Od leta 2005 do lani je s kolesom trikrat prevozil Sibirijo in druge Srednjeazijske države do Kitajske in Vietnama. Vsako od teh potovanj je trajalo po 6 mesecev.

Alain je zelo zanimiva osebnost z mnoštvom zanimivih doživetij. Med svojimi popotovanji nenehno propagira esperanto in se skuša srečavati s čim več esperantisti. Lendava pa je zagotovo privlačno mesto za kolesarje, ker smo letos že dva krat imeli obisk ćeških kolesarjev – esperantistov.

Jo Van

FRANCA BICIKLANTO RIPOZIS EN LENDAVA

Franca esperantisto kaj biciklanto Alain REMY, el Tulono (FR), estis por tri tagoj  gasto ĉe Jovan MIRKOVIĆ en Lendava.  La ripozado estas necesa, ĉar s-ro REMY estas survoje jam du monatojn. Ĉi jare li biciklas tra Europo, kunordige partopreni 101 Kongreson en Nitra. Al sia lando  li revenos fine de Septembro.

Jam, 15 jarojn li amikumas kun biciklo 6 ĝis 7 monatojn jare. De la jaro 2001, li per biciklo traveturis preskaü ĉiujn Europaj landojn. En 2012 li bicikle vojaĝis ĉirkaü la Mondo, traveturante pli ol 22.000 km. dum iom pli ol 8 monatojn. De 2005 ĝis nun li trifoje biciklis tra Siberio  kaj aliaj mezaziaj landoj al Ĉinio kaj Vietnamio. Ĉiu de tiuj vojaĝoj daüris proksimume 6 monatojn.

Alain estas interesa persono, kun multaj interesaj travivaĵ. Dum siaj vojaĝoj li senĉese reklamasa Esperanton kaj renkontiĝas kun multaj esperantistoj.
Lendava certe estas aloga por la biciklistoj, ĉar ĉijare ni havis du fojan viziton ankaü de Ĉehaj biciklantaj esperantistoj.

Jo Van