BOGRAČFEST / BOGRAĈFESTO 2016 Lendava

Sekcija ŽED-a Lendava se je v soboto, 27.8.2016 že peto leto zapored udeležila celodnevne prireditve v središču Lendave. Uradni trije kuharji so bili – na sliki stojijo v zadnji vrsti: Denis v sredini, na njegovi desni strani Natalija (oba iz Dolgovaških goric – torej domačina) in ga. Erzsi iz Madžarske. Med več ko 100 ekipami smo dosegli 16. solidno uvrstitev. Bil je topel, sončen dan, v kuharski ekipi, med ostalimi vnetimi pomočniki in na celotnem dogajanju je vladalo veselo vzdušje in pozitivna energija. Kar precej mimoidočim obiskovalcem smo posredovali informacije o Esperantu.

Sekcio de FES Lendava sabate, la 27an de aŭgusto jam kvinan jaron sinsekve partoprenis la tuttagan aranĝon en la mezo de Lendava. Oficialaj tri kuiristoj estis – sur la foto staras en la malantaŭa vico: Denis en mezo, sur lia dekstra flanko Natalija, ambaŭ el Dolgovaške gorice – do lokanoj kaj s-ino Erzsi el Hungario. Inter pli ol cent skipoj ni atingis la solidan 16an lokon. Estis varma, suna tago, inter kuiristoj, iliaj fervoraj helpantoj kaj tra la tuta evento regis bona humoro kaj pozitiva energio. Al sufiĉe da preterirantaj vizitantoj ni donis informojn pri Esperanto.

Skupna fotografija kuharjev in pomočnikov / Komuna foto de kuiristoj kaj helpantoj:

Bogračfest Lendava 2016